Przechwytywanie kursora w badaniach jakościowych i UX - jakie są zalety, dlaczego warto

Przechwytywanie kursora w trakcie wywiadu UX

Opublikowane przez Marcin Styczyński w dniu

Kiedy w ramach badań jakościowych prowadzimy wywiady UX na makietach naszych stron i aplikacji, często dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa tajności danych. Respondenci są oczywiście zobowiązani do utrzymania tajemnicy wywiadu, jednak działy bezpieczeństwa nie chcą ryzykować wycieku danych z firmy, szczególnie wycieku nieprodukcyjnych, testowych, często konceptualnych makiet.

Sytuacja jest szczególnie istotna dla studiów projektowych oraz działów UX w bankach, ubezpieczalniach i innych dużych instytucjach, w których dział „security” jest często wyjątkowo sztywny.

W tym przypadku, aby nie „wynosić” naszych makiet na zewnątrz firmy i nie przekazywać respondentom bezpośredniego linku, pliku czy dostępu do naszej makiety, powinniśmy przeprowadzić badanie na naszym sprzęcie.

Bezpieczeństwo danych w trakcie badań UX

W przypadku badań stacjonarnych jest to bardzo proste – zapraszamy respondenta do naszej siedziby lub przygotowanego studia badawczego i prosimy o skorzystanie z naszego, wcześniej przygotowanego komputera.

W przypadku badań online jest nieco trudniej, ponieważ respondent siedzi przy swoim komputerze, ale i na to jest rozwiązanie. W naszej platformie SW Quality korzystamy z funkcji popularnie nazywanej „przechwytywaniem kursora”. Oznacza to, że respondent w trakcie badanie nie odbiera od badacza żadnego pliku ani linku, tylko przejmuje kontrolę nad komputerem badacza lub oddzielnym komputerem testowym. Tym sposobem respondent siedząc przy swoim komputerze czy telefonie w rzeczywistości pracuje na komputerze w banku, ubezpieczalni czy w dowolnej innej firmie.

Przechwytywanie kursora pozwala zachować bezpieczeństwo danych

Przechwytywanie kursora czy zdalny pulpit

Podstawową różnicą między przechwytywaniem kursora a zdalnym pulpitem jest to, że udostępniając respondentowi zdalny dostęp do pulpitu pozwalamy mu korzystać z całego systemu na naszym komputerze oraz udostępniamy mu dane, które pozwalają mu na próbę połączenia również po wywiadzie.

Korzystając z przechwytywania kursora w trakcie wywiadu mamy większą kontrolę, respondent może poruszać się jedynie po wskazanych przez nas obszarach a samo udostępnienie umożliwione jest jedynie na czas połączenia w trakcie wywiadu, więc po zamknięciu wywiadu po stronie respondenta nie pozostają żadne dane, które mogłyby posłużyć kolejnym próbom połączenia mając na myśli nawet przypadkowe próby, które mogłyby mieć wpływ na kolejne wywiady w badaniu.

Zalety przechwytywania kursora w trakcie badań jakościowych i UX

Niewątpliwie ważnym aspektem jest tutaj kwestia łatwego zachowania bezpieczeństwa oraz ułatwienie kwestii formalno-prawnych w związku z prowadzonym badaniem. Pozwala to na skrócenie harmonogramu badania i obniżenie kosztów. Kolejna zaleta to większa immersja badanego – ma on poczucie pracy na własnym urządzeniu, więc wykonuje zadania w dokładnie takim środowisku, w jakim będzie je wykonywał, kiedy naturalnie trafi na badany w danym projekcie formularz czy stronę.

Przechwytywanie kursora w badaniach jakościowych i UX jest też bezpieczne – moderator rozmowy ma kontrolę nad tym, kiedy kursor jest przechwytywany oraz może to przechwytywanie w dowolnej chwili wyłączyć.

Możliwość pracy na jednej, wewnętrznie umieszczonej makiecie jest też wygodne dla projektantów i grafików, którzy są w stanie między kolejnymi wywiadami wprowadzać drobne poprawki wynikające z poprzednich rozmów.


Możliwość przechwytywania kursora dostępna jest we wszystkich planach SW Quality – umów się na spotkanie i dowiedz się więcej.

ux, badania ux, przechwytywanie kursora, pulpit zdalny, badanie, makieta, projektowanie makiet,